Onze advocaten

 • Portret van advocaat Tina Devlamynck

  Tina Devlamynck

  Tina Devlamynck behaalde in 2004 het diploma van Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Gent. Zij begon haar stage in 2004 aan de Balie Gent en werkte tot de oprichting van haar eigen kantoor in 2018 voor het kantoor Balcaen-Heymans (Advogent). Tijdens haar stage specialiseerde zij zich in het Jeugdrecht en in 2012 - 2013 volgde zij de opleiding tot bemiddelaar. Zij is tevens door de Orde van Vlaamse Balies erkend als collaboratief advocaat.

  Tina Devlamynck is co-auteur van het boek Echtelijke moeilijkheden & Topics vereffening-verdeling na (echt)scheiding dat in 2017 verscheen bij Larcier. Sinds 2020 is zij docente bij Escala/SBM en doceert zij Bemiddelen bij huurconflicten.

  Tina Devlamynck wordt aangesteld door de Familierechtbank als curator over onbeheerde nalatenschappen.

  Zij was tot 2020 secretaris van vzw Medvocat, een vzw die advocaten verenigt die door de Federale Bemiddelingscommissie erkend zijn als bemiddelaar.

 • Portret van advocaat Anissa Devos

  Anissa Devos

  Anissa Devos behaalde in 2010 haar diploma van master in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Gedurende haar studies ontwikkelde zij een bijzondere interesse voor het familie- en familiaal vermogensrecht. Zij startte haar stage aan de (toenmalige) Balie te Kortrijk. Zij combineerde dat met een deeltijds praktijkassistentschap verbintenissenrecht aan de Katholieke Universiteit Leuven afdeling Kortrijk. In 2013 maakte zij de overstap naar de balie Gent en vervoegde het kantoor van Prof. Dr. Willy Van Eeckhoutte. Zij was mede-auteur van de Kids-Codex uitgegeven bij Larcier. In 2017 behaalde zij met grote onderscheiding het postgraduaat vermogens- en successieplanning aan de Brugge Business School. Zij maakte gedurende twee jaar deel uit van de Raad van de Orde Balie Gent en was gedurende het gerechtelijk jaar 2019-2020 secretaris van de Raad van de Orde Balie Gent. Sedert het gerechtelijk jaar 2020-2021 maakt zij deel uit van de Algemene Vergadering van de Orde van Vlaamse Balies.

  Anissa Devos werd bij Koninklijk Besluit van 16 juni 2018 benoemd tot plaatsvervangend rechter bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen. Geregeld wordt zij gevraagd als gastspreker om uiteenzettingen te geven over actuele onderwerpen inzake familie- en familiaal vermogensrecht.

 • Portret van advocaat Robbe Van de Wiele

  Robbe Van de Wiele

  Robbe Van de Wiele startte zijn rechtenopleiding in 2009 aan de KULAK en voltooide deze in 2014 aan de K.U.Leuven. Tijdens zijn studies ging zijn aandacht voornamelijk richting het privaatrecht en in het bijzonder naar het vermogensrecht. Hierna specialiseerde hij zich verder en volgde hij de master in het notariaat (K.U.L.), dewelke hij na een notariële stage in 2015 met onderscheiding beëindigde.

  In 2015 begon Robbe Van de Wiele zijn stage aan de balie te Gent op het kantoor Advogent (Balcaen-Heymans), onder het patronaat van mr. Laurent Balcaen.

  In 2020 vervoegde Robbe het kantoor van Devos · Devlamynck.

  Robbe Van de Wiele was bestuurslid van de Commissie van Stagiairs aan de balie van Gent van 2016 tot 2018, waarvan één jaar als voorzitter. Sinds 2020 is hij bestuurslid van de Vlaamse Conferentie der balie van Gent.

  Zijn voorkeur gaat uit naar het familie- en familiaal vermogensrecht (echtscheiding, huwelijks- en relatievermogensrecht, erfrecht, afstamming, …), goederenrecht, vennootschapsrecht.

 • Portret van advocaat Marie Vanhulle

  Marie Vanhulle

  Marie Vanhulle behaalde in februari 2021 haar diploma in de Rechten met onderscheiding aan de VUB. Gedurende de opleiding ontwikkelde Marie Vanhulle een bijzondere interesse in het familie-, huwelijksvermogens- en jeugdrecht. Ze schreef dan ook haar masterthesis over het beëindigen van een onverdeeldheid overeenkomstig het nieuwe Burgerlijk Wetboek.

  Na een leerrijke zomerstage in 2019 en een winterstage in 2020 besloot Marie met ingang van maart 2021 het nichekantoor Devos · Devlamynck te vervoegen. Onder het toeziend oog van haar patron Meester Anissa Devos, maakt Marie Vanhulle sedert maart 2021 deel uit van de Gentse balie.

  Marie Vanhulle is bijzonder gemotiveerd en haar ambitie is om een grondige dossierkennis te combineren met een empathische benadering.

Bij Devos · Devlamynck maken we tijd om al uw vragen met de nodige kennis van zaken te beantwoorden.

Contacteer ons