Praktijkgebieden

 • Echtscheiding

  Het verloop van de echtscheidingsprocedure wordt bepaald wanneer de partijen hebben besloten om uit elkaar te gaan. Dit is geheel afhankelijk van de houding van de (ex-)echtgenoten.

  Zowel in het kader van een echtscheiding met onderlinge toestemming als bij een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting kan Devos · Devlamynck u bijstaan.

  • Echtscheiding door onderlinge toestemming
  • Echtscheiding door onherstelbare ontwrichting
  • Vereffening-verdeling huwelijksvermogensstelsel
 • Erfenis

  Naar aanleiding van een overlijden van iemand ontstaan er soms pijnlijke discussies omtrent de afwikkeling van de nalatenschap. Indien partijen er niet in slagen om onderling een akkoord te bereiken, dan kan de verdeling worden gevorderd via een gerechtelijke procedure. Devos · Devlamynck kan u hierover adviseren en desgevallend bijstaan voor de rechtbank dan wel met het oog op het bereiken van een dading.

  • Betwistingen in verband met nalatenschappen
  • Discussies omtrent schenkingen en testamenten
 • Vermogen

  Persoonlijke keuzes hebben zeer vaak vermogensrechtelijke implicaties. Devos · Devlamynck kan u helpen met het maken van de juiste keuze en het nemen van doordachte beslissingen.

  • Begeleiding en planning van uw vermogen
  • Opmaak samenlevingscontracten
  • Afwikkeling vermogen naar aanleiding van relatiebreuk feitelijk/wettelijk samenwonenden
  • Begeleiding bij opmaak schenkingen, testamenten en erfovereenkomsten
  • Advies inzake zorgvolmacht
  • Opmaak en wijziging huwelijkscontracten
  • Evaluatie actueel huwelijksvermogensstelsel
 • Kinderen

  Het uit elkaar gaan van de ouders kan een grote impact hebben op het kind. U goed laten begeleiden, geeft de nodige rust om met kennis van zaken de juiste beslissingen te nemen. Indien een minnelijke regeling niet tot de mogelijkheden behoort, staat Devos · Devlamynck u ook bij tijdens de gerechtelijke procedure.

  Ook bij onduidelijkheid of onenigheid over afstamming kan deze via gerechtelijke weg worden vastgesteld. Devos · Devlamynck is het kantoor bij uitstek om u hiermee te helpen.

  • Verblijfsregeling kinderen
  • Financiële regeling voor kinderen
  • Omgangsrecht grootouders
  • Afstamming (adoptie, draagmoederschap, vaststelling/betwisting vaderschap)

Bij Devos · Devlamynck maken we tijd om al uw vragen met de nodige kennis van zaken te beantwoorden.

Contacteer ons